November 16

Ինչու եմ սիրում իմ կրթահամալիրը

Ես սիրում եմ կրթահամալիր, որովհետև ես վստահ էի, որ  այնտեղ լավ ընկերներ կունենամ, լավ կսովորեմ, նոր բաներ կիմանամ, լավ լողալ կսովորեմ:


Posted November 16, 2020 by Դավիթ Մնացականյան in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*