Աշուն գիշեր

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,

Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

      2.  Կարմիրով գրված բառերը, արտահայտությունները դուրս գրի՛ ր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ ր:

շաղալեն-?

Ծովի ծոցին-ծովի ափին

հերկելով-վարած հողի նման ավասարեցնել

երան-թեթեվ

      3.  Կապույտով գրված բառերը դուրս գրի՛ ր, ապա գրի՛ ր այդ բառերի հոմանիշները:

Ձյունիկ-?

Ալ -վառ կարմիր

հողմեր-ուժեղ քամի

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *