Ինքնաստուգում

Ամփոփում

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

168:3=56

Սյունակաձև

  1 6 8 3        
    1 5   5 6      
  1 8        
      1 8          
        8          
                   
                   

 

Ստուգում

 

                         
      x     5 6          
            3          
          1 6 8          
                         
                         
                         

 

2․  Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

672:16=42

 

 

Սյունակաձև

  6 7 2 1 6  
    6 4 4 2  
  3 2      
      3 2      
        0      

 

Ստուգում՝

  x   4 2
      1 6
+   2 5  2
  4 2
  6 7 2

 

3 Կատարել մնացորդով բաժանում և արդյունքը ստուգել

43:7= 6

4 3 7 Ստուգում՝ 6×7+1=43
4 2 6
1

 

4 Արտահայտի՛ր միլիմետրով

19սմ=190

8մ=8000
5 Արտահայտի՛ր դեցիմետրով

3մ8դմ=308

7կմ=70000

6 Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ= 270վ

3օր8ժ=    80ժ

7  Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:11+5+8+14=38

 

8 Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը և մակերեսը։21×4=84պարագիծ    21×21=441մակերես

9 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։3×2+7×2=20պարագիծ                      6×14=84մակեես

10  Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

7200:60=120       120×25=3000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *