October 21

10.21

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

Ստուգում
1 7 3 3×5+2=15+2=17
1 5 5
2

 

48:7=6

4 8 7 Ստուգում՝ 6×7+6=48
4 2 6
6

 

 

 

 

35:2= 17

3 5 2 Ստուգում՝ 17×2+1=35
2 1 7
1 5
1 4

43:7= 6

4 3 7 Ստուգում՝ 6×7+1=43
4 2 6
1

59:7=8

5 9 7 Ստուգում՝ 7×8+3=59
5 6 8
3

 

 

 

67:13=

6 7 1 3 Ստուգում՝
5

 

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

2․ Կատարեք տ9րված բաժանումները: 

 

  • 905:10=90(5մն.)
  • 560:100=5(60մն.)
  • 8701:1000=8(701մն.)
  • 704:10=70(4մն.)
  • 601:10=60(1մն.)
  • 760:100=7(60մն․)
  • 940:100=9(40մն․)
  • 9701:1000=9(701մն․)
  • 5604:1000=5(604մն.)

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

835:4=208

8 3 5 4 Ստուգում՝ 4×208+3=835
8 2 0 8
3 5
3 2
3

820:7=820

8 2 0 7 Ստուգում՝ 7×117+1=820
7 1 1 7
1 2
7
5 0
4 9
1

 

940:13=72

9 4 0 1 3 Ստուգում՝ 72×13+4=940
9 1 7 2
3 0
2 6
4

537:6=

5 3 7 6 Ստուգում՝ 89×6+3=537
4 8 8 9
5 7
5 4
3

 

  1. Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311

 

Ստուգում՝
+ 4 5 8 7 1 5 8 1 8 2
1 2 3 1 1 4 5 8 7 1
5 8 1 8 2 1 2 3 1 1

 

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3491=74920

 

7 8 4 1 1 Ստուգում՝
3 4 9 1 + 7 4 9 2 0
3 4 9 1
7 4 9 2 0 7 8 4 1 1

 

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

 

123×8=123

1 2 3 Ստուգում՝
x 8 9 8 4 8
8 1 2 3
9 8 4 1 8
1 6
2 4
2 4

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

844:4=211

8 4 4 4 Ստուգում՝ 2 1 1
8 4
2 1 1   8 4 4
4
4
4
4